پازل
نمایش
بر انگیختن حواس, بینایی, تخیل, تقویت حافظه, حل مسئله, خلاقیت, مهارت های ظریف (رشد ماهیچه های کوچک دست), هماهنگی چشم…
افزایش قدرت حل مسئله، افزایش مهارت دقت و تمرکز و هماهنگی چشم و دست.

سبد خرید