ساختنی
نمایش
بالابردن توانایی های دست و چشم، تفکر انتقادی، خلاقیت وبهبود قوه تخیل.
تقویت هوش فضایی بصری تقویت مهارت دست ورزی رشد خلاقیت
امکان خلق بی نهایت چیدمان مختلف با این سازه ها ...
یه شوالیه تو زره ی آبیه درخشان چجوریه؟؟؟ خودت میتونی بهش شکل بدی.
سازین 100 قطعه

سازین 100 قطعه

50,000تومان

سبد خرید